Simpson-02.jpg

1.Presentació del wiki

2.La Conferència breu. Seqüència d'activitats
3.La nostra experiència
4.Llistat de conferències. Gravacions i textos
5.Anàlisi del discurs oral


------------ ------------