___

El Reciclatge

El reciclatge és un procés d'utilització de parts o elements d'un article, tecnologia, o aparell que en arribar al final de la seva vida útil pot ser reutilitzat.
Reciclar és per tant l'acció de tornar a introduir en el cicle de producció i consum productes materials obtinguts de residus. Per exemple, reciclar un ordinador significa que, o bé les seves parts o les [[http://ca.wikipedia.org/wiki/Matèria_primera|matèries primeres]] que formen els seus components tornen a utilitzar-se.
També es refereix al conjunt d'activitats que pretenen reutilitzar parts d'articles que, en el seu conjunt, han arribat al final de la seva vida útil, però que admeten un ús addicional per alguns dels seus components o elements.


N’hi ha diferents tipus de reciclatges ja siguen més sencills o més complicats i n’hi ha de varis tipus:
Contenidor groc (envasos): en aquest s'han de dipositar tot tipus d'envasos lleugers com els envasos de plàstics (ampolles, terrines, bosses, safates ...), llaunes (de begudes, conserves) i brics, etc.
Contenidor blau (paper i cartró): en aquest contenidor s'han de dipositar els envasos de catró (caixes, safates, agrupats ...), així com els diaris, revistes, papers d'embolicar, propaganda, etc.

Contenidor verd clar (vidre, forma d’iglú): Es el contenidor on es depositen els envasos de vidre com els frascos o botelles.


Raons per a reciclar:

  • El cost de recollida i tractament d'una tona de brossa és entre 30€ i 36€ (a Espanya).
  • A Espanya es llancen a l'any més de 300.000 tones de metalls. Això és un malbaratament de material.
  • Si es recicla el vidre, s'estalvia un 44% d'energia i per cada tona reciclada s'estalvien 1,2 tones de matèries primes.
  • Recuperar dos tones de [[http://ca.wikipedia.org/wiki/Plàstic|plàstic]] equival a estalviar una tona de petroli.
  • Per cada tona d'alumini llançat a les deixalleries se'n extreu 4 tones de bauxita (que és el mineral del que s'obté). Durant la fabricació es produeix dos tones de residus molt contaminants i difícils d'eliminar.
  • Al reciclar una tona de paper se salven 17 arbres.