El canvi climàtic.La gent parla molt del temps, i no ha d'estranyar-nos si tenim en compte la influència que té en el nostre estat d’ànim, en com ens vestim, inclús en el que dinem. Per no hem de confondre el temps amb el clima. El clima és la mitjana del temps que fa en una zona determinada durant un llarg període de temps. Les variacions climàtiques han existit en el passat i existiran sempre a conseqüència de diferents fenòmens naturals, com els canvis fraccionals en la radiació solar, les erupcions volcàniques i les fluctuacions naturals en el propi sistema climàtic. Però les causes naturals poden explicar només una xicoteta part del calentament. La immensa majoria dels científics coincideixen en el fet que es deu a les concentracions creixents de gasos d’efecte hivernacle, que retenen la calor a l’atmosfera com a conseqüència de les activitats humanes.

Com pots controlar tu el canvi climàtic?El canvi climàtic és un problema global, però cadascun de vosaltres té la capacitat necessària per a influir sobre ell. Inclús els petits canvis en el nostre comportament quotidià poden contibuir a evitar emissions de gasos d’efecte hivernacle sense que allò afecte a la nostra qualitat de vida. De fet, ens poden ajudar a estavbiar diners.