INTRODUCCIÓ:


Durant la primera avaluació de 4t ESO ens hem introduït en el treball de la llengua oral formal amb una primera activitat: l'explicació d'un procés. La finalitat era la preparació d'un text escrit de més de mitja plana que continguera un nombre de connectors d'ordre, addició, de temps i conclusius si més no, per tal de presentar-lo oralment als companys. Sense models previs, la majoria de l'alumnat ha elaborat una recepta o un manual d'instruccions, com a exemple bàsic, sense entrar en la complexitat que tenen els textos seqüenciats per processos i resultats.

La proposta que ens fa la unitat 2 del llibre de text és més agosarada: la preparació i desenvolupament d'una conferència breu per part de l'alumne. Després d'haver abordat la diferència teòrica entre els diversos gèneres orals (xarrada, debat, dissertació, entrevista i conferència) hem llegit el model de conferència que el llibre proposa. N'hem comentat les característiques i hem anat a la delimitació del gènere oral que volem experimentar. El llibre explica resumidament el següent: