Oral formal-1.png

Conferència.png


INTRODUCCIÓ:


Durant la primera avaluació de 4t ESO ens introduït en el treball de la llengua oral formal amb una primera activitat: l'explicació d'un procés. La finalitat era la preparació d'un text escrit de més de mitja plana que continguera un nombre de connectors d'ordre, addició, de temps i conclusius si més no, per tal de presentar-lo oralment als companys. Sense models previs, la majoria de l'alumnat ha elaborat una recepta o un manual d'instruccions, com a exemple bàsic, sense entrar en la complexitat que tenen els textos seqüenciats per processos i resultats.

La proposta que ens fa la unitat 2 del llibre de text és més agosarada: la preparació i desenvolupament d'una conferència breu per part de l'alumne. Després d'haver abordat la diferència teòrica entre els diversos gèneres orals (xarrada, debat, dissertació, entrevista i conferència) hem llegit el model de conferència que el llibre proposa. N'hem comentat les característiques i hem anat a la delimitació del gènere oral que volem practicar. Com a model textual oral, el professor ha realitzat una conferència breu amb les característiques principals que es pretenen fixar amb aquesta pràctica.

Hem enregistrat a classe totes les exposicions de l'alumnat (oscil·len entre el minut i mig i els sis minuts de durada); a més pretenem acompanyar les gravacions amb el text, el resum o l'esquema que cada alumne/a ha elaborat de suport. Al llarg dels pròxims dies, els participants seran convidats a comentar al wiki en l'apartat de discussió l'experiència pròpia i la d'un parell de companys seguint un guió d'anàlisi proposat pel professor.

Per acabar, en les pàgines restants s'afig un text explicatori dels pressupòsits en què basem l'experiència, una explicació detallada del procés i les conclusions, a més del llistat gravat de les conferències de l'alumnat amb els textos i els comentaris que s'han deixat uns a altres.

Antoni de la Torre
(delatorre.antoni@gmail.com)
IES "Joanot Martorell"
València, octubre de 2008